Usuwanie azbestu

Wrzesień 1, 2019

„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” ma na celu wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Budżet: 170 mln zł w latach 2019-2023. 

Zasadniczym celem programu jest wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Budżet programu wynosi 170 mln zł , a realizację zaplanowano na lata 2019-2023. Beneficjentami są gminy, działające na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na jej terenie, które otrzymują wsparcie za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zwiększyliśmy dofinansowania gmin nawet do 100% kosztów. Nie może być sytuacji, że zabraknie gminie środków na usuwanie azbestu.