Mój prąd

Wrzesień 7, 2019

Program realizowany wspólnie przez ministra środowiska i ministra energii przewiduje dotację 5 tys. złotych do instalacji OZE (np. fotowoltaika) dla właścicieli domów jednorodzinnych i odbiorców energii elektrycznej jako prosumenci. Prosument to taki odbiorca energii, który rozlicza się z zakładem energetycznym na zasadzie wymiany. Aby otrzymać 5 tys. złotych należy wykonać instalację i podpisać stosowną umowę z Zakładem Energetycznym, a następnie zwrócić się o pieniądze do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest ograniczenie emisji CO2 przy produkcji prądu, ale również bardzo duże ograniczenia kosztów prądu dla indywidualnych odbiorców.

Poprzez realizację programu Mój Prąd chcemy zwiększyć dostępność rozwiązań prosumenckich w gospodarstwach domowych, w szczególności tych zlokalizowanych na terenach słabiej zurbanizowanych. Przeznaczamy na ten cel 1 mld zł ze środków NFOŚiGW – podkreśla minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Mój Prąd to kolejny program, dzięki któremu dajemy Polakom możliwość poprawy efektywności energetycznej gospodarstw domowych, co przełoży się nie tylko na oszczędności finansowe, ale i na korzyści dla środowiska.