Dokonania

Czyste powietrze

Wrzesień 8, 2019

Kwestie poprawy jakości powietrza traktujemy bardzo poważnie, tym bardziej, że w tym zakresie mamy do nadrobienia zaniedbania pozostawione przez naszych poprzedników. W 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że Polska w latach 2008–2015 notorycznie przekraczała dobowe wartości dla stężenia pyłu PM10. Również raport Najwyższej Izby Kontroli za lata 2007–2015 wskazuje na brak wystarczających działań w celu jego poprawy. Stąd realizowany od września 2018 roku Program Czyste Powietrze. Tylko do połowy lipca w jego ramach w całej Polsce złożono blisko 70 tys. wniosków o dofinansowanie na kwotę przekraczającą 1,5 mld złotych.

Mój prąd

Wrzesień 7, 2019

Program realizowany wspólnie przez ministra środowiska i ministra energii przewiduje dotację 5 tys. złotych do instalacji OZE (np. fotowoltaika) dla właścicieli domów jednorodzinnych i odbiorców energii elektrycznej jako prosumenci. Prosument to taki odbiorca energii, który rozlicza się z zakładem energetycznym na zasadzie wymiany. Aby otrzymać 5 tys. złotych należy wykonać instalację i podpisać stosowną umowę z Zakładem Energetycznym, a następnie zwrócić się o pieniądze do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest ograniczenie emisji CO2 przy produkcji prądu, ale również bardzo duże ograniczenia kosztów prądu dla indywidualnych odbiorców.

Agroenergia

Wrzesień 6, 2019

Program przeznaczony jest dla gospodarstw indywidualnych – przewiduje dofinansowania do 40% kosztów, jednak nie więcej niż 800 tys. zł budowy instalacji odnawialnych źródeł energii takich jak fotowoltaika, wiatraki, biogazowanie, energia wodna. Oprócz 40% dotacji można otrzymać pożyczkę na 100% kosztów. Wnioski już można składać do NFOŚiGW. Celem programu jest ograniczenie emisji CO2, ale również uzyskanie […]

Wapnowanie gleb

Wrzesień 5, 2019

Program przeznaczony dla rolników, którzy posiadają gospodarstwa poniżej 75 ha. Minister Środowiska dofinansowuje zakup wapna nawozowego. Rolnicy mogą zgłaszać się do stacji chemiczo-rolniczej a następnie zostaje już tylko wypełnić wniosek o płatność (po zakupie i wysiewie wapna) i złożyć go do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Budżet programu wynosi 300 mln zł. W […]

Usuwanie folii porolniczych

Wrzesień 1, 2019

Widząc problemy rolników z nagromadzonymi foliami porolniczymi Minister Środowiska wdrożył program, dzięki któremu zostaną pozbierane od rolników zbędne folie. Zakończony został program pilotażowy, a następnie nastąpi zbiórka w całym kraju. Bezpośrednimi organizatorami będą samorządy gminne, które na ten cel otrzymają dofinansowania z funduszy środowiskowych. Ważne, aby te odpady zebrać i przetworzyć i aby nie trafiły one na nielegalne składowiska.

Usuwanie azbestu

Wrzesień 1, 2019

„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” ma na celu wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Budżet: 170 mln zł w latach 2019-2023.  Zasadniczym celem programu jest wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Budżet programu wynosi 170 mln zł , a realizację zaplanowano na lata 2019-2023. Beneficjentami są gminy, działające na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych […]

Sukces szczytu klimatycznego – COP24!

Sierpień 20, 2019

Blisko 24 000 uczestników, ponad 30 przywódców państw z całego świata, 2 tygodnie trudnych negocjacji toczonych przez kilkudziesięcioosobowe zespoły negocjacyjne z 200 państw z całego globu – z tym wszystkim mieliśmy do czynienia w grudniu 2018 w Katowicach. Efekty tego wydarzenia przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Szczyt klimatyczny ONZ w Katowicach  To był prawdopodobnie najtrudniejszy szczyt […]

Ustawa o repatriacji

Sierpień 1, 2019

Możliwości naprawy krzywd historycznych wobec Polaków wywiezionych na Wschód daje przyjęta przez Sejm w 2017 roku ustawa repatriacyjna. Realizuje ona obietnice złożone przez rząd podczas spotkania ze środowiskami repatrianckimi z okazji 80-rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków do Kazachstanu przez władze sowieckie. Znowelizowana ustawa o repatriacji, za którą odpowiedzialny z ramienia rządu jest Minister Henryk Kowalczyk, […]