Czyste powietrze

Wrzesień 8, 2019

Kwestie poprawy jakości powietrza traktujemy bardzo poważnie, tym bardziej, że w tym zakresie mamy do nadrobienia zaniedbania pozostawione przez naszych poprzedników. W 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że Polska w latach 2008–2015 notorycznie przekraczała dobowe wartości dla stężenia pyłu PM10. Również raport Najwyższej Izby Kontroli za lata 2007–2015 wskazuje na brak wystarczających działań w celu jego poprawy. Stąd realizowany od września 2018 roku Program Czyste Powietrze. Tylko do połowy lipca w jego ramach w całej Polsce złożono blisko 70 tys. wniosków o dofinansowanie na kwotę przekraczającą 1,5 mld złotych.

Jakich przedsięwzięć dotyczy dotacja ?

– ocieplenie ścian, stropów

– wymianę okien i drzwi zewnętrznych

– zamontowanie nowego “czystego” źródła ogrzewania

– przyłącza gazowe, cieplne zbiorniki gazu

Razem łączne koszty podlegające dotacji nie mogą przekroczyć 53 tys zł. Dofinansowania przysługują właścicielom domków jednorodzinnych. Dotacja zależna jest od zamożności rodziny i wynosi od 90 do 30 procent poniesionych kosztów. Dla podatników podatku PIT dotacja połączona jest z ulgą podatkową. Szczegółowe informacje można uzyskać w WFOŚiGW lub w gminie, o ile gmina podpisała stosowne porozumienie. Zadbajmy wspólnie o nasz czysty kawałek nieba.