Agroenergia

Wrzesień 6, 2019

Program przeznaczony jest dla gospodarstw indywidualnych – przewiduje dofinansowania do 40% kosztów, jednak nie więcej niż 800 tys. zł budowy instalacji odnawialnych źródeł energii takich jak fotowoltaika, wiatraki, biogazowanie, energia wodna. Oprócz 40% dotacji można otrzymać pożyczkę na 100% kosztów. Wnioski już można składać do NFOŚiGW. Celem programu jest ograniczenie emisji CO2, ale również uzyskanie przez rolników dodatkowych dochodów ze sprzedaży prądu.

Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych, przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej – na takie projekty rolnicy indywidualni mogą otrzymać dofinansowanie. Budżet programu Agroenergia, do którego nabór trwa od 8 lipca br., to 200 mln zł.

Przewidziano dwie formy dofinansowania. Na dotacje dla rolników indywidualnych zarezerwowano 80 mln zł, ale jedna dotacja wyniesie maksymalnie 800 tys. zł. Z kolei na pożyczki czeka do rozdysponowania 120 mln zł. Oprocentowanie pożyczki wyniesie: WIBOR 3M + 50 punktów bazowych, nie mniej niż 2% przy okresie finansowania nie dłuższym niż 15 lat. Kwoty pożyczki będą się wahać między 100 tys. zł a 2 mln zł. Dotacje wyniosą do 40%, a pożyczki – do 100% kosztów kwalifikowanych. Nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że wnioski rozpatrywane będą na bieżąco, do wyczerpania środków.

W związku z faktem, że program ma m.in. na celu poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i promuje koncepcję samowystarczalności energetycznej, to finansowane projekty obligatoryjnie muszą uwzględniać przedsięwzięcie utworzenia nowego źródła energii. Równocześnie weryfikowany jest uzyskany poziom zaspokojenia potrzeb energetycznych wnioskodawcy.

W programie uwzględniono kryteria w zakresie maksymalnych jednostkowych kosztów brutto dla poszczególnych technologii OZE. Takie podejście zapewni transparentność oceny i zabezpieczy przed sztucznym zawyżaniem kosztów przedsięwzięć.